TWEE NIEUWE Privéscholen vAN START OP 1 SEPTEMBER

Bedrijven sponsoren scholen voor hoogbegaafden

Op 1 september is het privéonderwijs in Vlaanderen twee scholen rijker. Enkel hoogbegaafde leerlingen zullen er terechtkunnen. ‘We willen de leerlingen uit hun comfortabele hangmat halen.’

Veerle Van Melkebeek en Mark Janssens stampten de Ingenium School in Tervuren uit de grond omdat ze geen aangepast onderwijs vonden voor hun hoogbegaafde dochters. ‘We starten kleinschalig, maar hopen op termijn in elke provincie een school te kunnen oprichten.’

Ook Elke Coorens is als mama van twee hoogbegaafde zonen ervaringsdeskundige. Ze start in Herentals met de school Arkades om tegemoet te komen aan de stijgende vraag van gefrustreerde ouders. ‘Met het expertisecentrum Arkades organiseerden we al activiteiten, zoals avondonderwijs voor hoogbegaafden, maar ouders gaven aan dat er nood was aan meer.’

Coorens gaf zelf 20 jaar les in het traditionele onderwijs en begrijpt hun frustraties. Ze juicht de extra begeleiding voor leerlingen met een beperking toe, maar betreurt dat aan hoogbegaafde kinderen doorgaans weinig aandacht en middelen worden besteed. ‘Voor topsporters bouwt men aparte scholen, ook al pieken zij maar een korte periode. Waarom zouden kinderen met een hoog IQ, die eigenlijk ook topprestaties zullen leveren voor de maatschappij, daar geen recht op hebben? Bovendien zullen die leerlingen door het M-decreet (zie inzet) nog minder aandacht krijgen.’

Prijskaartje

Van Melkebeek vult aan: ‘In een ideale wereld kunnen hoogbegaafde kinderen terecht in het gewone onderwijs. Maar we stellen vandaag vast dat er te weinig competentie en kennis is bij de leerkrachten. Hierdoor lopen die kinderen sociaal-emotioneel vast. Bij ons krijgen ze les van experten die zelf hoogbegaafd zijn.’

Beide initiatiefneemsters vinden dat de overheid een financiële inspanning zou moeten doen. ‘Leerboeken en ander schoolmateriaal bekostigen we met sponsorgeld en giften. Voor grote kosten zoals de huur van het schoolgebouw draaien de ouders jammer genoeg zelf op. Zij moeten daarom een fors inschrijvingsgeld betalen. We willen een school voor álle hoogbegaafden zijn, maar nu ligt de financiële lat voor velen te hoog. Niet iedere hoogbegaafde heeft rijke ouders.’

Opvallend is dat de bedrijfswereld beide scholen sponsort. De Ingenium School krijgt financiële steun van onder andere Telenet en Ernst & Young. Arkades mag op een bijdrage van Umicore rekenen. ‘Hoogbegaafden hebben meestal een natuurlijke interesse voor wetenschap en techniek. Omdat we hieraan extra aandacht geven, krijgen we ook steun van Technopolis.’

Risico op depressie

Kathleen Venderickx, bestuurder van het expertisecentrum Exentra en professor van de UHasselt, pleit voor meer subsidies. ‘Drie procent van de kinderen is hoogbegaafd. Een groot deel van hen heeft baat bij een gedifferentieerde aanpak binnen het reguliere onderwijs. Maar tien procent van de hoogbegaafden heeft meer nodig. Zij kampen met allerlei problemen zoals burn-out en depressies. Voor hen is apart onderwijs echt noodzakelijk. In Nederland geeft men het goede voorbeeld. Daar worden scholen wel gesubsidieerd voor hoogbegaafden. Bij ons zijn ouders afhankelijk van de inzet van leerkrachten en directie.’

Ondertussen zou een andere school voor hoogbegaafden, de Leonardoschool in Oostvleteren, de deuren sluiten. Burgemeester Stephan Mourisse bevestigt dat het schoolgebouw, dat eigendom is van de gemeente wordt verkocht.