Praktisch

De doelgroep

Doelgroep

Met deze school willen we een oplossing bieden voor meer -en hoogbegaafde kinderen die zich niet op hun plaats voelen in het regulier onderwijs. Er is geen strikte selectie op basis van het IQ van het kind. Wel zal elke inschrijving voorafgegaan worden door een uitvoerig intakegesprek. Een rapport van een begaafdheidsonderzoek wordt gevraagd om een duidelijk beeld te hebben van het kind. Deze informatie laat ons toe om van bij aanvang op correcte wijze in te spelen op de specifieke noden van het kind.  We willen de kinderen een optimaal evenwicht bieden tussen hoofd, hart & lichaam.

 

Lagere school

Het aantal leerlingen per groep zal steeds beperkt worden tot 15. In functie van het aantal ingeschreven leerlingen zullen graadklassen gevormd worden. Met de individuele aanpak en door het contact met ontwikkelingsgelijken willen we ervoor zorgen dat de kinderen hun talenten maximaal kunnen ontdekken en ontwikkelen.

 

Taal

Taal zal veel aandacht krijgen in het programma. Alle klassieke cognitieve vakken zullen gegeven worden in het Nederlands. De bijkomende vakken zullen gegeven worden in het Nederlands in het Frans of in het Engels. De leerkrachten geven steeds les in hun moedertaal.

 

Deeltijds traject

Op woensdagvoormiddag hebben leerlingen die elders les volgen de mogelijkheid om in te schrijven voor het deeltijds traject.
Onder de vorm van projectwerking zal maandelijks één thema aan bod komen (natuur, drama, geschiedenis, politiek, techniek & technologie,…). Aan elk thema zal telkens ook een beleving gekoppeld worden (bezoek aan het bosmuseum, naar Technopolis, deelnemen aan het kinderparlement, …). Gastleerkrachten met ervaring in hun domein zullen deze lessen verzorgen.
De leerling blijft ingeschreven in zijn reguliere school die onverminderd subsidies blijft ontvangen. De directeur van de reguliere school is autonoom bevoegd om toelating te geven voor de gewettigde afwezigheden om “persoonlijke redenen” (code  P).
Indien gewenst kunnen ook 2 of meer dagen van het weekprogramma gevolgd worden.

 

Weekindeling:

Ongeveer de helft van de tijd zal besteed worden aan de klassieke cognitieve vakken. De leerstof zal individueel aangepast worden op maat van elke leerling. Door deze aangepaste snelheid voorkomen we dat de leerstof gaat vervelen en zorgen we dat er voldoende moeite moet gedaan worden om mee te kunnen.

De andere helft van de tijd zal ingevuld worden met extra vakken die telkens gegeven worden door uiterst ervaren vakleerkrachten die specifiek geselecteerd werden om hun ervaring met hoogbegaafdheid.

  • 2u muziek
  • 2u kunst
  • 1,5u filosofie
  • 1u IT/programmeren
  • 1u ervaringsgerichte wetenschap/technologie
  • 3u projectwerking
  • 2u sport
  • 2u kinderyoga

Voor- en naschoolse opvang

De school zal geopend zijn vanaf 8u ’s morgens tot 17u ’s avonds. Op woensdag is de school open van 8u tot 12u30.

Eindtermen

shutterstock_157222475Op het einde van het 6de leerjaar zullen we de leerlingen voorbereiden en begeleiden naar de examencommisie. Onder de vorm van een klasuitstap, begeleid door de leraars, gaan de leerlingen proeven afleggen die worden georganiseerd door Onderwijs Vlaanderen. Op basis van het getuigschrift dat hierna wordt uitgereikt is de instap in iedere secundaire school mogelijk.

Schoolgeld

Om zoveel mogelijk kinderen de mogelijkheid te bieden te genieten van dit aangepast onderwijs werd het schoolgeld inkomensafhankelijk gemaakt. Neem gerust vrijblijvend contact voor het bespreken van uw persoonlijke situatie.

 

Comments are closed.